Forward and up
Alexandertechniek

F.M. Alexander met vogel.

Artikel Groene Passage
In BIOscope, het magazine van de Groene Passage, is in het winternummer 2009/2010 een interview met Noortje Köhne verschenen.

Artikel over roeien en AT
In de Landtong, het clubblad van roeivereniging Willem III, verscheen in september 2014 een interview met Noortje Köhne.
De techniek
De lessen
Ervaringen
Adressen
Activiteiten
Informatie en lesafspraken:
Noortje Köhne
+31-(0)6 2900 2681
noortje@forwardandup.nl